Tieto­suoja­­seloste

29.5.2018 | Henkilötietolain (523/99) 10 § | EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679


Rekisterinpitäjä, rekisteriasioiden vastuu- ja yhteyshenkilö, yhteystiedot
Aamunvalo / Minna Lahdenperä (Y-tunnus 2187966-7), +358 (0)40 535 3927, lahdenmi(at)gmail.com

Rekisterin nimi
Aamunvalo yhteydenottolomakerekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja sisältö
Yhteydenottajan henkilötietoja kerätään ja tallennetaan yhteydenottoja varten. Rekisteriin tallennettaan yhteydenottajan nimi ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan yhteydenottolomakkeen vastaanottamisen yhteydessä. Yhteydenottotietoja säilytetään asianmukaisesti tietoturvaa noudattaen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei julkaista eikä luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Rekisterin tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä vain niin kauan, kuin on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Aamunvalo käsittelee ja tallentaa vain heille tulleita yhteydenottotietoja. Tallennettuja tietoja käsittelee luottamuksellisesti vain yrityksen henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Tietoja säilytetään asiamukaisesti tietoturvaa noudattaen.

Tarkastusoikeus
Yhteydenottajalla on oikeus tarkastaa tietonsa rekisterin ylläpitäjältä ja hänellä on oikeus pyytää rekisterin ylläpitäjää oikaisemaan tai poistamaan hänestä kerättyjä tietoja. Tarkastus-, oikaisu- tai poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin ylläpitäjälle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterin ylläpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön muuttuminen voi edellyttää tietosuojaselosteen päivittämistä. Tämän vuoksi kehotamme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti.